Północno-Zachodni Państwowy Uniwersytet Medyczny im. I. Miecznikowa, Rosja

 - post image

Północno-Zachodni Państwowy Uniwersytet Medyczny im. I. Miecznikowa, Rosja

Cel badania
Dokładne wyjaśnienie przeciwskazań i opracowanie zaleceń do leczniczego wykorzystania termo terapeutycznego masażera-stymulatora osobistego łóżka masującego z akcesoriami.

Ocena skuteczności stosowania urządzenia.
Znaczące zmniejszenie natężenia bólu w grupie podstawowej (I) w porównaniu do grupy kontrolnej (II) potwierdza skuteczność stosowania urządzenia w leczeniu dorsopatii.
Znaczące zmniejszenie natężenia bólu w grupie podstawowej (I) w porównaniu do grupy kontrolnej (II) potwierdza skuteczność stosowania urządzenia w leczeniu dorsopatii.
Znaczący wzrost wskaznika jakości życia w grupie podstawowej (I) w porównaniu do grupy kontrolnej (II) potwierdza skuteczność stosowania urządzenia w leczeniu dorsopatii.
Odnotowano poprawę stanu ogólnego pacjentów (samopoczucia, aktywności, nastroju)
Sprawozdanie z prac badawczych Federalnej Państwowej Budżetowej Instytucji Szkolnictwa Wyższego Północno-Zachodniego Państwowego Uniwersytetu Medycznego im. I.I. Miecznikow od 28.05.2020

Zgodnie z dostępnymi danymi literatury i naszymi obserwacjami, zastosowanie wibrotermomasażu poprawia ukrwienie tkanek kręgosłupa i struktur przykręgowych, w tym stan krążków międzykręgowych oraz pomaga zredukować, a nawet całkowicie wyeliminować protruzje.

Doświadczenie zdobyte w okresie 4-letniej pilotażowej eksploatacji Urządzenia w klinikach naszego Uniwersytetu, wyniki stałego monitorowania pacjentów, a także dane prezentowane w literaturze naukowej i medycznej na ten temat, pozwalają nam zarekomendować stosowanie Urządzenia w kompleksowej terapii i rehabilitacji pacjentów ze schorzeniami o różnym prolu.
Urządzenie może być stosowane w kompleksowej prolaktyce pierwotnej i wtórnej oraz rehabilitacji w zakresie szerokiej gamy schorzeń, do których należą:
- choroby układu mięśniowo-szkieletowego;
- choroby obwodowego układu nerwowego;
- zaburzenia troczne pochodzenia neurogennego i naczyniowego;
- zaburzenia metaboliczne różnego typu, w tym cukrzyca, zaburzenia termoregulacji;
- stres sytuacyjny związany z wyczerpaniem nerwowym;
- syndrom chronicznego zmęczenia i przemęczenia zycznego;
- zwiększona podatność na patogeny zakaźne.
Korzystanie z Urządzenia:
- przyczynia się do zapobiegania i zwalczania zakażeń wirusowych dróg oddechowych;
- ma działanie przeciwzapalne, resorpcyjne i troczne dzięki zwiększonemu miejscowemu
krążeniu krwi i mikrokrążeniu.

Po zakupie łóżka masującego Nuga best:
Zdrowie, pewność siebie, zmniejszenie bólu, komfort.
Polepszenie samopoczycia, nastrój, normalizacja snu.
Powiększenie zycznej aktywności i rozszerzenie reżymu ruchowego.
Poprawa stanu psychicznego i jakości życia