• Start
  • Kalendarz
  • „Mądrość polega na tym, by postępować zgodnie z naturą” Hipokrates

„Mądrość polega na tym, by postępować zgodnie z naturą” Hipokrates

❤️„Mądrość polega na tym, by postępować zgodnie z naturą”❤️
Hipokrates
 
💁Łóżko Nuga Best jest przeznaczony do codziennego użytku domowego
☝Aby zrozumieć mechanizmy oddziaływania masującego urządzenia rehabilitacyjnego N4, N5, N6 oraz innego sprzętu „NUGA BEST”, należy przyjrzeć się definicji „zdrowia”.
Według statutu Światowej Organizacji Zdrowia „zdrowie jest stanem pełnego lub całkowitego dobrego samopoczucia lub dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego a nie tylko brakiem choroby bądź niepełnosprawności obiektywnie istniejącej”.
W różnych krajach świata przedstawiciele instytucji naukowych i społecznych sformułowali wiele koncepcji „zdrowia”.
Z medycznego punktu widzenia „zdrowie” jest brakiem chorób oraz ich objawów.
💁Na potrzeby zrozumienia właściwości „NUGA BEST”, pojęcie „zdrowie” będziemy traktować jako zdolność organizmu i jego poszczególnych układów do poprawnego PEŁNIENIA I PRZYWRACANIA DO NORMY ich funkcji fizjologicznych. Na początkowym etapie, zakłócenia procesów normalnego funkcjonowania narządów i układów nie zawsze powodują natychmiastowe wystąpienie klinicznych objawów choroby, której rozwój może pozostawać niezauważalny przez dłuższy czas. Okres ten – od rozpoczęcia zaburzenia funkcji do chwili ujawnienia się choroby – może trwać przez kilka lat.
W nowoczesnych klinikach specjaliści mogą przeprowadzić badanie KONDYCJI ORGANIZMU I STANU ZDROWIA, czyli zawczasu wykryć chorobę, gdy jeszcze nie doszło do wystąpienia jej objawów.
nuga best
Zastanówmy się, czego potrzebuje organizm do regeneracji na poziomie komórkowym.
✅1. Skuteczna, terminowa regulacja wszystkich funkcji organizmu, czyli kontrola nad organizmem, którą sprawuje UKŁAD NERWOWY.
✅2. KOMÓRKI KRWI, PRZEPŁYW KRWI, UKŁAD NACZYNIOWY, w tym LIMFATYCZNY, za których pośrednictwem odbywa się odżywianie wszystkich komórek organizmu, wydalanie zbędnych produktów przemiany materii (metabolizmu) oraz nasycenie komórek tlenem.
✅3. Wysoka ODPORNOŚĆ, która zapewnia ochronę naszego zdrowia – stabilność funkcjonowania komórek, narządów i całego organizmu. Zapobiega wpływowi szkodliwych substancji, usuwa z organizmu toksyny i produkty przemiany materii, a także stanowi barierę ochronną organizmu przed chorobami.
Otóż, w dużym wyolbrzymieniu, kluczową rolę w regulowaniu funkcji organizmu pełni UKŁAD NEROWY, UKŁAD ODPORNIŚCIOWY I KREW.
❤️Urządzenia „NUGA BEST” są sprzętem fizykoterapeutycznym i nie stanowią środka leczniczego w odniesieniu do jakiejkolwiek konkretnej choroby, tj. stosując sprzęt „NUGA BEST” zwiększamy potencjał zdrowia i uzyskujemy widoczne efekty poprzez przywrócenie naturalnej zdolności organizmu do samouzdrawiania.
Powrót do zdrowia odbywa się poprzez przywrócenie prawidłowego funkcjonowania organizmu, przede wszystkim układu nerwowego, układu immunologicznego oraz układu krążenia.
❤️„NUGA BEST” – SKUTECZNE NARZĘDZIE DO URUCHOMIENIA ZŁOŻONYCH MECHANIZMÓW SAMOREGULACJI, SAMOUZDRAWIANIA, REGENERACJI I OCZYSZCZANIA ORGANIZMU

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież


Nuga Best

Ciągle prowadzimy badania, aby być odpowiedzią na najnowsze tendencje oraz potrzeby Klientów, pozostając na bieżąco z ciągle zmieniającą się branżą urządzeń medycznych.

Nuga Best Polska

W poszukiwaniu google optymalizacja strony seo-web.com.pl