Fraunhofer IKTS

 - post image

Fraunhofer IKTS

W tym badaniu stwierdziliśmy, że szybko się rozgrzewa i emituje duże ilości długich fal podczerwonych oraz jonów ujemnych. Aktywuje metabolizm w komórkach, nawet przy temperaturze 37 C, a większy efekt pry temperaturze 67 C. Poprawia krążenie krwi nawet w niskich temperaturach, wspomaga odbudowe tkanki kostnej i mięśniowej.


Gwarancija prawdziwej przyjemności!
Poprawia samopoczucie!
Zwiększa poziom aktywności!
Poprawia nastrój!

Nuga Medical Co. LTD nadąża za postępem naukowym. Wynalezienie i produkcja najnowszego materiału
– nanodiamentowego Tourmanium (NDT) i ceramika tourmanium, jest tego potwierdzeniem.


Automatyczny masaż leczniczy nie tylko wywiera istotny wpływ zyczny , lecz także istotny wpływ zjologiczny, a także wpływ psychologiczny. Większość oddziaływań była silniej istotna, gdy masażowi towarzyszyło ogrzewanie promieniowaniem podczerwonym. We wcześniejszych badaniach dotyczących wpływu masażu leczniczego na charakterystykę pracy mięśni stwierdzono dodatnie wpływy, takie jak zwiększony zakres ruchu, wyższa maksymalna siła mięśniowa lub większa elastyczność. Tak wzmożona przez masaż leczniczy aktywność przywspółczulna zdaje się poprawiać krążenie krwi wywerając efekt antagonistyczny autonomicznego układu nerwowego, co pomaga w odzyskaniu stanu równowagi zjologicznej tkanek i narządów ludzkiego organizmu. W odniesieniu do aspektów psychologicznych wyniki uzyskane po zabiegach wykazały, że lęk i stres skuteczniej usuwa masaż leczniczy połączony z ogrzewaniem podczerwienią. Łącznie wyniki te wspierają hipotezę, że masaż leczniczy sktywuje przywspółczulny układ nerwowy, prowadząc do rozłuźnienia, na które wskazują odpowiedzi zyczne, zjologiczne i psychologiczne. Ponadto wykazaliśmy, że połączenie ogrzewania podczerwienią z masażem leczniczym daje silniejszy efekt rozluźniający, na który wskazują bardziej znaczonce reakcje organizmu.

Badanie to było wspierane w ramach programu Leading Foreign Research Institute
Recruitment Program realizowanego przez Fundację Badań Naukowych w Korei (NRF) ze
środków Ministerstwa Edukacji, Nauki i Technologii (MEST) ( 2010-00757).

W niniejszym badaniu zaobserwowaliśmy, że masaż leczniczy przyczynia się do stabilności psychologicznej, zwiększenia elastyczności tułowia, zwiększenia maksymalnej siły mięśniowej oraz aktywacji nerwów przywspółczulnych. Gdy masaż połączono z ogrzewaniem podczerwienia, zaobserwowano większą skuteczność zabiegu. Tak więc, połączenie nacisku i ogrzewania w trakcie masażu może stanowić alternatywną metodę leczenia pomagającą zapobiegać bólom mięśniowo- szkieletowym i łgodzić stres.

 

Po zakupie łóżka masującego Nuga best:
Zdrowie, pewność siebie, zmniejszenie bólu, komfort .
Polepszenie samopoczycia, nastrój, normalizacja snu.
Powiększenie zycznej aktywności i rozszerzenie reżymu ruchowego.
Poprawa stanu psychicznego i jakości życia.