Chrześcijański szpital Wonju Sevrans, Korea Południowa

 - post image

Chrześcijański szpital Wonju Sevrans, Korea Południowa

Cel badania
Ocena efektów stymulacji termicznej, masażu i niskej częstotliwości leczenie za pomocą łużka masującego Nuga Best, ocena skuteczności leczenia.

Ocena jakości życia (SAN)
Ocena ogólnej jakości życia przed badaniem i po zakończeniu badania 

Rezultaty: eksperymentalna grupa miała bardziej zauważalne efekty w poprawie jakości życia 


Efekty kliniczne łużka masującego Nuga Best, przy Chorobach kręgosłupa lędźwiowego zgodnie z doniesieniami pacjentów, przynoszą ulgę w bólu mięśni i poprawie miotatrofii.

Uczestnicy badania klinicznego
- 38 osób: 19 w grupie eksperymentalnej i 19 w grupie kontrolnej
(Grupa kontrolna była leczona niedziałającym urządzeniem)
- Kryteria wyboru
- Mężczyźni i kobiety w wieku powyżej 20 lat
- Pacjenci cierpiący na bóle pleców
- Osoby, które dobrowolnie wyraziły zgodę i podpisały pisemną zgodę na to badanie kliniczne

Masażer stymulujący do użytku medycznego (do użytku domowego), łużko masujące Nuga Best, skutecznie zmniejsza ból i poprawia stan mioatrofii u pacjentów z chorobą lędźwiowego oddziału kręgosłupa podczas 2-tygodniowego badania klinicznego.


Badanie to było wspierane w ramach programu Leading Foreign Research Institute
Recruitment Program realizowanego przez Fundację Badań Naukowych w Korei (NRF) ze
środków Ministerstwa Edukacji, Nauki i Technologii (MEST) ( 2010-00757).

Po zakupie łóżka masującego Nuga best:
Zdrowie, pewność siebie, zmniejszenie bólu, komfort.
Polepszenie samopoczycia, nastrój, normalizacja snu.
Powiększenie fizycznej aktywności i rozszerzenie reżymu ruchowego.
Poprawa stanu psychicznego i jakości życia.

Gwarancija prawdziwej przyjemności!
Poprawia samopoczucie!
Zwiększa poziom aktywności!
Poprawia nastrój!